TRUTH ABOUT 5G KILL GRID AGENDA – A TECHNOLOGY KILL GRID – A Crime Against Humanity

THE DEEP STATE WANT YOU DEAD AND YOUR COUNCILS ARE USING YOUR TAXES TO FULFILL THEIR AGENDA TO ASSAULT AND CAUSE SICKNESS ACROSS THEIR BOROUGHS – WE ARE THE RESISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK Military Weapons Expert – Anthony Steele  

2 thoughts on “TRUTH ABOUT 5G KILL GRID AGENDA – A TECHNOLOGY KILL GRID – A Crime Against Humanity

 1. God bless you , latest they block FACEBOOK AND GOOGLE WHOs eu spywhare i thought they have had peoples HEALTH 1 not MONEY only can 100 percent realy on GOD Amen Mary does not look to see what kind of person you have been. She simply comes to a heart that wants to love her.
  ♰Saint Gabriel of the Sorrowful Mother

  Most Glorious Virgin, chosen by the Eternal Counsel to be the Mother of the Eternal Word made flesh, you who are the treasurer of Divine graces, and the advocate of sinners, I, Your most unworthy servant, have recourse to you; Mother of sinners, be pleased to be my guide and counselor in this vale of tears, in this mortal life. Obtain for me through the Most Precious Blood of your Divine Son, JESUS, the forgiveness of my sins, the salvation of my soul, and the means necessary to obtain it. In like manner, obtain for Holy Mother the Church victory over her enemies, and the spread of the kingdom of JESUS Christ upon the whole earth. Amen.

  Immaculate and most Blessed Virgin Mary, you whose very name inspires confidence.
  Help me, O loving Mother.

  That I may love and serve God with all my heart.
  Help me, O loving mother.

  That I may never neglect prayer.
  Help me, O loving Mother.

  In temptations against the holy vitue of purity.
  Help me, O loving Mother.

  That I may quickly rise again should I have the misfortune to fall into sin.
  Help me, O loving Mother

  That I may courageously resist the seductions of the world, evil companions, bad music, social/media platforms, books, and television .
  Help me, O loving Mother.

  That I may often and devoutly receive the Sacraments and fulfil my Christian duties and the duties of my state.
  Help me, O loving Mother.

  That I may be patient and resigned in all trials and troubles of life.
  Help me, O loving Mother.

  In sickness and pain, in poverty and distress.
  Help me, O loving Mother.

  That I may not delay my conversion from day to day.
  Help me, O loving Mother.

  That I may ever love and serve you and invoke your assistance
  Help me, O loving Mother.

  That I may be able to lead others to love, serve and pray to you.
  Help me, O loving Mother.

  When death is near and I am about to pass into eternity.
  Help me, O loving Mother.

  To my last hour, to my last breath watch over me.
  Be with me and pray for me O loving Mother…

  CONVICERE IN TE CARISSIMA MAMA !

  Are we able to remove stress for our life?
  .
  While we will deal with stresses in our life, Christ can bring us a life that removes the general anxiety in our life.
  .
  We should not settle with a life consumed with prolonged anxiety, we should not think it is normal to feel anxious each and every moment of our life. .
  We should not have to seek out distractions just keep our minds off of anxiety. .
  A life without prolonged anxiety is possible with Christ. While we will deal with stresses like facing a big interview or going through a surgery, but Christ can remove that uncircumstancial anxiety.
  .
  The anxiety that seems to occur no matter what circumstance we are. .
  Do not settle for an anxious life, if it is seems like it is quite normal in today’s society.
  .
  .
  .Amen temeljac mora biti zdrava savjest, i to da se svim svojim snagama morate oslobađati malih grijeha i slijediti ono što je najsavršenije.

  Sv. Terezija Avilska

  Primi Gospodine, svu moju slobodu, moje pmacenje, razum i svu volju. Sve sto imam ili posjedujem darovao si meni, to sve tebi vracam i potpuno predajem Tvojoj volji na upravljanje. 🙏💓

  PONEDJELJAK
  04. NKG – Sv. Tripun, mučenik (Neobavezni Spomendan)

  VEČERNJA

  R. Bože, u pomoć mi priteci.
  O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku,
  tako i sada i vazda
  i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

  R. Bože, u pomoć mi priteci.
  O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

  HIMAN

  Slavimo pojkam uzor-mučenika,
  Krstove vjere hrabrog pobornika,
  Umom i srcem pjevajmo mu davna
  Djela preslavna.

  Kao bujni vrutak on opojen vjerom,
  Revnošću prožet, munjevitim smjerom
  Zvučno prodire, srca osvaja divlja
  Zločesta življa.

  Nit malaksava s Decijeva gnjeva,
  Bijes mu prezire, varkam odoljeva,
  Junački borac grozne muke snaša,
  Bogu prinaša.

  Tripune slavni, odvjetniče možni,
  Taj nam isprosi vrli duh pobožni,
  Paklene svladaj pogibeljne niti
  Vijekom nas štiti.

  Bud slava Onom, čast i dika velja,
  Koji sa nebeskog uzoritog sijela
  Svijetom upravlja u božanskom svojstvu,
  Jedin u Trojstvu. Amen.

  1^ Antifona
  Hvalite Gospodina,
  jer vječna je ljubav njegova.

  PSALAM 136 (135), 1-9 (I) Vazmeni hvalospjev
  Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

  Hvalite Gospodina, jer je dobar:
  vječna je ljubav njegova!
  Hvalite Boga nad bogovima: *
  vječna je ljubav njegova!
  Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
  vječna je ljubav njegova!
  Jedini on učini čuda velika: *
  vječna je ljubav njegova!
  Mudro sazda on nebesa: *
  vječna je ljubav njegova!
  On utvrdi zemlju nad vodama: *
  vječna je ljubav njegova!
  On načini svjetlila velika: *
  vječna je ljubav njegova!
  Sunce da vlada danom: *
  vječna je ljubav njegova!
  Mjesec i zvijezde da vladaju noću:
  vječna je ljubav njegova!

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen

  1^ Antifona
  Hvalite Gospodina,
  jer vječna je ljubav njegova.

  2^ Antifona
  Velika i čudesna su djela tvoja,
  Gospodine, svemogući Bože.

  PSALAM 136 (135), 10-26 (II) Vazmeni hvalospjev
  Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

  On pobi prvorođence Egiptu: *
  vječna je ljubav njegova!
  Izvede Izraela iz njega: *
  vječna je ljubav njegova!
  Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
  vječna je ljubav njegova!
  On Crveno more razdvoji: *
  vječna je ljubav njegova!

  Provede Izraela posred vodâ: *
  vječna je ljubav njegova!
  I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
  vječna je ljubav njegova!

  On narod svoj vođaše pustinjom: *
  vječna je ljubav njegova!
  On udari kraljeve velike: *
  vječna je ljubav njegova!
  I pogubi kraljeve moćne: *
  vječna je ljubav njegova!
  Sihona, kralja amorejskog: *
  vječna je ljubav njegova!
  Oga, kralja bašanskog: *
  vječna je ljubav njegova!
  I njihovu zemlju dade u baštinu: *
  vječna je ljubav njegova!
  U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
  vječna je ljubav njegova!
  On se spomenu nas u poniženju našem: *
  vječna je ljubav njegova!
  Od dušmana nas naših oslobodi: *
  vječna je ljubav njegova!
  On daje hrane svakom tijelu: *
  vječna je ljubav njegova!
  Hvalite Boga nebeskog: *
  vječna je ljubav njegova!

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen

  2^ Antifona
  Velika i čudesna su djela tvoja,
  Gospodine, svemogući Bože.

  3^ Antifona
  U punini vremena Bog naumi
  da Krist bude glava svemu.

  Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

  Blagoslovljen Bog i Otac *
  Gospodina našega Isusa Krista,
  on koji nas blagoslovi
  svakim blagoslovom duhovnim *
  u nebesima, u Kristu.

  Tako: u njemu nas sebi izabra †
  prije postanka svijeta *
  da budemo sveti i neporočni pred njim:
  u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
  za sebe po Isusu Kristu,
  prema dobrohotnosti svoje volje, *
  na hvalu slave svoje milosti.

  Njome nas zamilova u Ljubljenome †
  u kome, njegovom krvlju, *
  imamo otkupljenje,
  otpuštenje prijestupâ *
  po bogatstvu njegove milosti.

  Nju preobilno u nas uli *
  zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

  Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
  po dobrohotnom naumu svojem
  što ga prije u njemu zasnova *
  da se provede punina vremenâ:
  uglaviti u Kristu *
  sve – na nebesima i na zemlji.

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen

  3^ Antifona
  U punini vremena Bog naumi
  da Krist bude glava svemu.

  Kratko čitanje 1 Pt 4:13-14
  Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.

  Kratki otpjev
  R. Iskušavao si nas teško, Bože. * I u pokoj si nas uveo.
  Iskušavao si nas teško, Bože, i u pokoj si nas uveo.
  O. Iskušavao si nas ognjem kao srebro. * I u pokoj si nas uveo..
  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
  Iskušavao si nas teško, Bože, i u pokoj si nas uveo.

  Antifona uz Veliča
  Prebivalište je svetih u kraljevstvu nebeskom
  i pokoj je njihov vječan.

  EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
  Kliktaj duše u Gospodinu.

  Veliča * duša moja Gospodina
  i klikće duh moj *
  u Bogu mome Spasitelju,
  što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
  odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
  Jer velika mi djela učini Svesilni, *
  sveto je ime njegovo.
  Od koljena do koljena dobrota je njegova *
  nad onima što se njega boje.

  Iskaza snagu mišice svoje, *
  rasprši oholice umišljene.
  Silne zbaci s prijestolja, *
  a uzvisi neznatne.
  Gladne napuni dobrima, *
  a bogate otpusti prazne.

  Prihvati Izraela, slugu svoga, *
  kako obeća ocima našim:
  spomenuti se dobrote svoje *
  prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen..

  Antifona uz Veliča
  Prebivalište je svetih u kraljevstvu nebeskom
  i pokoj je njihov vječan.

  Prošnje
  U ovo vrijeme kad je Kralj mučenika svoj život na Večeri prinio i na križ položio, zahvalimo mu govoreći:

  R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  Tebe, Gospodine, slavimo jer si nas do kraja ljubio, Spasitelju naš, izvore i uzore svakog mučeništva:
  R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  Sve si raskajane grešnike pozvao na nagradu života, zato:
  R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  Danas smo primili krv Novoga i vječnoga saveza, prolivenu za otpuštenje grijeha:
  R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  Ovog smo dana tvojom milošću ustrajali u vjeri, zato:
  R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  Danas si svojoj smrti mnogu braću ljude pridružio, zato:
  R. Tebe, Gospodine, slavimo.

  Oče naš…

  Molitva
  Gospodine Isuse Kriste, koji si kazao, da se molitvom i postom tjeraju zlodusi i vjerom ozdravljaju bolesnici, dopusti, molimo te, da po zagovoru svetoga Tripuna, mučenika tvoga, ista ona vjera koja je njega učinila slavodobitnikom nad vlašću tmina i ljudskim bolestima, i nas uvijek očuva na spasenje. Po Gospodinu.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
  O. Amen.

  Blagoslivljajmo Gospodina.
  O. Bogu hvala

  Like

Comments are closed.