The Climate Change Ideology Is A Despicable Anti-Human Agenda! Naomi Seibt and Her Journey to Climate Realism

We Are Being Programmed And Propagandised By A Cult Of Globalist NWO Orwellian Evil That Is Rolling Out Their Long Planned Agenda 21, A Program of the Control Of Humanity, The Suppression Of All Freedoms And Human Rights.

3 thoughts on “The Climate Change Ideology Is A Despicable Anti-Human Agenda! Naomi Seibt and Her Journey to Climate Realism

 1. 01. DOŠ – ČETVRTAK – VEČERNJA
  Objavljeno 5 pro. 2019 autor Administrator

  I. TJEDAN DOŠAŠĆA – ČETVRTAK
  01. DOŠ – Svagdan

  VEČERNJA

  R. Bože, u pomoć mi priteci.
  O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

  HIMAN

  Već glasnik dana krilati
  O blizom svjetlu popijeva,
  A Isus, duša budilac,
  Svoj puk na život poziva.

  Iz loga kliče, ustajte,
  U koji tromost ruši vas,
  I trijezan, čist i pravedan
  Da svatko bdi: Ja dolazim.

  O zazivajmo Isusa
  Sa plačem, prošnjom, pokorom:
  Tko žarko k Bogu vapije,
  Taj čist je srcem, ne spava.

  Ti Kriste, od nas tjeraj san,
  Ti noćne tmine rasiplji,
  Ti krši staru grehotu
  I novo svjetlo u nas lij.

  Sva slava Ocu vječnomu
  I jedinomu Sinu mu
  Sa Tješiteljem Presvetim
  I sad i vječnost čitavu. Amen.

  1^ Antifona
  Gospodine, Bože moj,
  zazvah te i ti si me ozdravio;
  dovijeka ću te hvaliti.

  PSALAM 30 (29). Zahvala za spas od smrti.
  Krist nakon slavnog uskrsnuća Ocu zahvaljuje (Kasiodor).

  Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio *
  i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
  Gospodine, Bože moj, zazvah te, *
  i ti si me ozdravio;
  Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, *
  na rubu groba ti si me oživio.

  Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, *
  zahvaljujte svetom imenu njegovu!
  Jer samo za tren traje srdžba njegova, *
  a cio život dobrota njegova.
  Večer donese suze, *
  a jutro klicanje.

  A ja u svojoj sreći rekoh: *
  »Neću se pokolebati nikada!«
  Dobrotom si me, Gospodine,
  na goru nade postavio, *
  ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
  Tada, Gospodine, zavapih k tebi, *
  i zazvah milosrđe Boga svojega:

  »Kakva je korist od krvi moje, *
  kakva korist da u grob siđem?
  Zar će te prašina slaviti, *
  zar će naviještati vjernost tvoju? «
  Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; *
  Gospodine, budi mi na pomoć!

  Okrenuo si plač moj u igranje, †
  skinuo kostrijet s mene *
  i opasao me radošću.
  Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: *
  Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen

  1^ Antifona
  Gospodine, Bože moj,
  zazvah te i ti si me ozdravio;
  dovijeka ću te hvaliti.

  2^ Antifona
  Blago čovjeku
  kome Gospodin grijeha ne ubraja.

  PSALAM 32 (31). Blažen čovjek komu je krivica otpuštena
  David blaženim proglašuje čovjeka kojemu Bog uračunava pravednost bez djela (Rim 4, 6).

  Blažen onaj kome je zločin otpušten, *
  kome je grijeh pokriven!
  Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju, *
  i u čijem duhu nema prijevare!

  Prešutjet sam htio, al’ kosti mi klonuše *
  od neprestana jecanja.
  Danju i noću ruka me tvoja tištala, *
  snaga mi se trošila ko za ljetnih žega.

  Tad grijeh svoj tebi priznah *
  i krivnju svoju više ne skrivah.
  Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«, *
  i ti si mi krivnju grijeha oprostio.
  Zato nek ti se moli pobožnik svaki *
  u času nevolje.
  Kad bujice silne navale, *
  njega neće stići.
  Utočište ti si moje, †
  od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, *
  okružit me radošću spasenja.

  Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići, †
  svjetovat ću te, *
  oko će moje bdjeti nad tobom.
  Ne budite kao konji ili mazga bez razuma: †
  divljinu im krotiš vođicama i uzdom, *
  inače im se ne primiči!

  Bezbožnika taru mnoge nevolje, *
  a tko se uzda u Gospodina,
  njega okružuje milost.
  Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, *
  kličite, svi koji ste srca čestita!

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen

  2^ Antifona
  Blago čovjeku
  kome Gospodin grijeha ne ubraja.

  3^ Antifona
  Gospodin mu dade moć i čast i kraljevstvo,
  i svi će mu narodi služiti.

  Hvalospjev (Otk 11, 17−18a; 12, 10−12a). Božji sud

  Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru, †
  koji jesi i koji bijaše *
  zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
  i zakraljio se!

  Gnjeviše se narodi, ali dođe srdžba tvoja *
  i čas da se sudi mrtvima
  i naplata dade slugama,
  tvojim prorocima i svetima *
  i svima koji se boje imena tvoga,
  malima i velikima.
  Sada nasta spasenje i snaga †
  i kraljevstvo Boga našega *
  i vlast Pomazanika njegova!
  Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
  koji ih dan i noć optuživaše pred Bogom našim.

  Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
  i riječju svoga svjedočanstva: *
  nisu ljubili života svoga − sve do smrti.
  Zato, veselite se, nebesa, *
  i svi nebesnici!

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, †
  tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen

  3^ Antifona
  Gospodin mu dade moć i čast i kraljevstvo,
  i svi će mu narodi služiti.

  Kratko čitanje Jak 5, 7-8. 9b
  Strpite se dakle, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! Evo: sudac stoji pred vratima!

  Kratki otpjev
  R. Dođi, oslobodi nas, * Gospodine, Bože silni!
  Dođi, oslobodi nas, Gospodine, Bože silni!
  O. Razvedri lice svoje i spasi nas! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
  Dođi, oslobodi nas, Gospodine, Bože silni!

  Antifona uz Veliča
  Blagoslovljena ti među ženama
  i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

  EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
  Kliktaj duše u Gospodinu

  Veliča * duša moja Gospodina
  i klikće duh moj *
  u Bogu mome Spasitelju,
  što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
  odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
  Jer velika mi djela učini Svesilni, *
  sveto je ime njegovo.
  Od koljena do koljena dobrota je njegova *
  nad onima što se njega boje.

  Iskaza snagu mišice svoje, *
  rasprši oholice umišljene.
  Silne zbaci s prijestolja, *
  a uzvisi neznatne.
  Gladne napuni dobrima, *
  a bogate otpusti prazne.

  Prihvati Izraela, slugu svoga, *
  kako obeća ocima našim:
  spomenuti se dobrote svoje *
  prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

  Slava Ocu i Sinu *
  i Duhu Svetomu.
  Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
  i u vijeke vjekova. Amen..

  Antifona uz Veliča
  Blagoslovljena ti među ženama
  i blagoslovljen plod utrobe tvoje!

  Prošnje
  Draga braćo i sestre, pomolimo se Kristu, Svjetlu velikome, koga su proroci obećali svima koji borave u sjeni smrtnoj. Njemu uskliknimo:

  Dođi, Gospodine Isuse!

  Riječi Božja, što si od početka sve stvorila a u posljednja vremena uzela našu narav:
  − dođi i spasi nas od smrti!
  Svjetlo pravo, koje rasvjetljuješ svakog čovjeka:
  − dođi i rasprši tmine našega neznanja!

  Jedinorođeni Sine, koji si u krilu Očevu:
  − dođi i očituj nam dobrotu Božju!
  Kriste Isuse, koji si k nama došao kao Sin Čovječji,
  − daj da svi koji tebe prime postanu sinovima Božjim.
  Ti otvaraš dveri svih tamnica:
  − u svadbenu dvoranu pripusti one koji na vratima prose!

  Oče naš…

  Molitva
  Gospodine, probudi božansku moć i snažno nam priteci u pomoć: naši grijesi priječe dolazak spasenja, ti ga pospješi svojim smilovanjem! Po Gospodinu.

  Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
  i priveo nas u život vječni.

  O. Amen.
  Blagoslivljamo Gospodina.
  O. Bogu hvala.

  Like

Comments are closed.